Het spreekt vanzelf dat de relatie tussen opdrachtgever en Security Control niet alleen gebaseerd moet zijn op vertrouwen en kwaliteit, maar ook op een waterdichte afspraak over de werkwijze en de te leveren dienstverlening. In onze Algemene Voorwaarden komen allerlei praktische zaken zoals offertes, betalingsvoorwaarden, geheimhouding, verzekeringen, aansprakelijkheid, overmacht, klachten en geschillenbeslechting uitgebreid ter sprake. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden u toegestuurd.